برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه ژنتيک ملکولی

صفحات/ آزمایشگاه ژنتيک ملکولی

                           
      آزمایشگاه ژنتيک ملکولی
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397