برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی

َAffiliation مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

Affiliation  مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد:
Liver and gastrointestinal diseases research center, Tabriz University of medical sciences, Tabriz-Iran