برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی

اعضای هیات علمی مرکز

دکتر النازفرامرزی

دکترای تخصصی تغذیه

سامانه علم سنجی
Google scholar

faramarzie@gmail.ac.ir

دکترزینب نیک نیاز

دکترای تخصصی تغذیه

CV
سامانه علم سنجی
Google scholar

nikniazz@tbzmed.ac.ir  

 

دکتر لیلا واحدی

دکترای تخصصی پژوهشی ژنتیک انسانی

سامانه علم سنجی
Google scholar

vahedi.149@gmail.com

دکتر سید کاظم میری نژاد

دکترای تخصصی پژوهشی ژنتیک انسانی

سامانه علم سنجی

mirinazhad@gmail.com