برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی

اعضای هیات علمی مرکز

دکتر النازفرامرزی

دکترای تخصصی تغذیه

CV
سامانه علم سنجی
Google scholar

faramarzie@gmail.ac.ir

دکترزینب نیک نیاز

دکترای تخصصی تغذیه

CV
سامانه علم سنجی
Google scholar

nikniazz@tbzmed.ac.ir  

 

دکتر لیلا واحدی

دکترای تخصصی پژوهشی ژنتیک انسانی

سامانه علم سنجی
Google scholar

vahedi.149@gmail.com

دکتر سید کاظم میری نژاد

دکترای تخصصی پژوهشی ژنتیک انسانی

سامانه علم سنجی

mirinazhad@gmail.com