برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : رئیس مرکز
اسامـی افــــراد : محمد حسین صومی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33351688 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مدیر مرکز
اسامـی افــــراد : زینب نیک نیاز شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33351688 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهشي
اسامـی افــــراد : سيد كاظم ميري نژاد شماره داخلــی : 1238
شماره مستقیم : 33367499 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مدير آموزشي
اسامـی افــــراد : علي اصغرپوري شماره داخلــی : 1239
شماره مستقیم : 33367473 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهشی
اسامـی افــــراد : شهناز نقاشي شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33367473 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : هیات علمی و مسئول ثبت بیماریها
اسامـی افــــراد : ليلا واحدي شماره داخلــی : 3046
شماره مستقیم : 33352601 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مسئول دبيرخانه
اسامـی افــــراد : فرهاد نظري شماره داخلــی : 1232
شماره مستقیم : 33354844 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز تحقیقات گوارش و کبد قسمت یا واحـد : مسئول آزمايشگاه ژنتيك
اسامـی افــــراد : سوسن گرامی شماره داخلــی : 1255
شماره مستقیم : 33347055 شمــاره فـکـس :