برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سرطان کولورکتال

 ارزیابی ارتباط مابین سطح بیان Nrf2 و P-gp و بررسی همبستگیشان با معیارهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

مطالب/ ارزیابی ارتباط مابین سطح بیان Nrf2 و P-gp و بررسی همبستگیشان با معیارهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

                           
       ارزیابی ارتباط مابین سطح بیان Nrf2 و P-gp و بررسی همبستگیشان با معیارهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
شنبه 18 خرداد 1398