برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تبریز

مقالات انگلیسی 2016

صفحات/ مقالات انگلیسی 2016

                           
      مقالات انگلیسی 2016
سه شنبه 29 آبان 1397
آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال

صفحات/ آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال

                           
      آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال
شنبه 22 ارديبهشت 1397
آزمایشگاه ژنتيک ملکولی

صفحات/ آزمایشگاه ژنتيک ملکولی

                           
      آزمایشگاه ژنتيک ملکولی
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397