برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تبریز

مقالات انگلیسی 2016

صفحات/ مقالات انگلیسی 2016

                           
      مقالات انگلیسی 2016
سه شنبه 29 آبان 1397
آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال

صفحات/ آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال

                           
      آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال
شنبه 22 ارديبهشت 1397
آزمایشگاه ژنتيک ملکولی

صفحات/ آزمایشگاه ژنتيک ملکولی

                           
      آزمایشگاه ژنتيک ملکولی
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397