برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ریاست مرکز

صفحات/ ریاست مرکز

                           
      ریاست مرکز ریاست مرکز
چهارشنبه 9 فروردين 1396
امور اداری -پژوهشی

صفحات/ امور اداری -پژوهشی

                           
      امور اداری -پژوهشی امور اداری-پژوهشی
چهارشنبه 9 فروردين 1396