برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هیات علمی

اعضای هیات علمی مرکز

صفحات/ اعضای هیات علمی مرکز

                           
      اعضای هیات علمی مرکز
دوشنبه 13 خرداد 1398
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چهارشنبه 16 فروردين 1396