برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دستیار برنامه پزشک

 ششمین فراخوان جذب دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مطالب/ ششمین فراخوان جذب دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

                           
       ششمین فراخوان جذب دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر نموده است.
شنبه 22 دي 1397
 ششمین فراخوان جذب دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مطالب/ ششمین فراخوان جذب دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

                           
       ششمین فراخوان جذب دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری ششمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر نموده است.
شنبه 22 دي 1397