برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جلسه دفاع دکترا

جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

                           
      جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی آنزیم درمانی هدفمند بر پایه نانو سیستم در سرطان کولون
پنجشنبه 6 تير 1398
جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

                           
      جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی تمایز سلول های سالم از سرطانی تیمار شده با استفاده از نانوحسگر های الکتروشیمایی یا نوری
پنجشنبه 6 تير 1398