برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جذب دستیار پژوهش

برنامه جذب دستیار پژوهش

مطالب/ برنامه جذب دستیار پژوهش

                           
      برنامه جذب دستیار پژوهش برنامه جذب دستیار پژوهش ( پزشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)/ جذب دستیار پژوهش سرباز
يکشنبه 15 مهر 1397
 جذب دستیار پژوهش ( پزشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)/ جذب دستیار پژوهش سرباز

مطالب/ جذب دستیار پژوهش ( پزشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)/ جذب دستیار پژوهش سرباز

                           
       جذب دستیار پژوهش ( پزشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)/ جذب دستیار پژوهش سرباز معاونت تحقیقات و فناوری برنامه جذب دستیار پژوهش ( پزشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) را در دستور کار خود قرار داده است.
يکشنبه 15 مهر 1397