برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیماری های گوارش

دفترچه تلفن 1

صفحات/ دفترچه تلفن 1

                           
      دفترچه تلفن 1
پنجشنبه 1 شهريور 1397
برگزاری دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های گوارش، کبد و پانکراس

صفحات/ برگزاری دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های گوارش، کبد و پانکراس

                           
      برگزاری دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های گوارش، کبد و پانکراس برگزاری دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های گوارش، کبد و پانکراس
دوشنبه 21 خرداد 1397