برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نرم افزارهای منبع

جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

مطالب/ جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

                           
      جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
چهارشنبه 28 تير 1396
جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

مطالب/ جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

                           
      جلسه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد جلسه ماهانه ژورنال کلاب پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد با عنوان "تورش در مطالعات اپیدمیولوژیک"
چهارشنبه 28 تير 1396