برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی

آزمایشگاه آنالیز بیومدیکال

ریاست آزمایشگاه: دکتر ابوالقاسم جویبانلیست تجهیزات موجود جهت آنالیز نمونه های بیولوژیک

1- دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به دتکتورUV
2- دستگاه الکتروفورز مویین مجهز به دتکتور DAD
تجهیزات موجود جهت استخراج و آماده سازی نمونه های بیولوژیک
3- میکروسانتریفوژ
4- سانتریفیوژ معمولی
5- ورتکس
6- هیتراستیرر
7- ترازوی آنالیتیکال
8- PH متر

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به دتکتورUV
این تکنیک یكی از روش های بسیار خوب جداسازی تجزیه ای است. دلایل محبوبیت این روش عبارتند از حساسیت روش، سازگاری آسان آن برای انجام اندازه گیری های كمی و صحیح، مناسب بودن آن برای جداسازی گونه های نافرار یا ناپایدار گرمایی و مهمتر از همه كاربرد گسترده آن است. برخی از کاربرد های این تکنیک عبارتند از:
آنالیز داروها نظیر آنتی بیوتیکها، داروهای مسکن، استروییدها، ضد دردها
آنالیز های زیست شیمیایی نظیر آمینو اسیدها، پروتئینها، کربوهیدراتها، لیپیدها
آنالیز محصولات غذایی نظیر شیرین کننده های مصنوعی، افلاتوکسین ها، افزودنیها
آنالیز مواد شیمیایی صنعتی نظیر آروماتیکهای متراکم، مواد فعال در سطح، رنگینه ها
آنالیز آلاینده ها نظیر آفت کش ها، علف کش ها، فنل ها، PCBs
آنالیز داروها، مواد سمی، الکل خون و مواد مخدر در آزمایشات شیمی قانونی
آنالیز اسیدهای صفراوی، متابولیت های دارویی، اوره، استروژنها در آزمایشات بالینی
 
دستگاه الکتروفورز مویین مجهز به دتکتور DAD
الکتروفورز یک روش جداسازی مبتنی بر سرعت تفاضلی مهاجرت گونه های باردار در یک محلول بافر است که در عرض آن یک میدان الکتریکی DC اعمال شده است. یکی از ویژگی­ های مهم این دستگاه تطبیق پذیری آن است که از شیوه های متنوع آن ناشی می­شود. با توجه به اینکه امکان اجرای مکانیزم های جداسازی متنوع در این روش وجود دارد، امکان جداسازی دامنه­ی وسیعی از آنالیت ها فراهم شده است. بنابراین از این روش می توان برای آنالیز آنیون ها و کاتیون های معدنی، آمینواسیدها، داروها، ویتامین ها، کربوهیدارت ها، پپتید ها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، نوکلئوتیدها و پلی نوکلئونیدها استفاده کرد.