برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 27 اسفند 1399
کد 77

افیلیشن (آدرس) صحیح مراکز و دانشکده ها جهت درج در بروندادهای تحقیقاتی

درج صحیح آدرس مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها درارزشیابی سالانه دانشگاه اهمیت بخصوصی دارد.
 روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری اعلام می نماید با نظر به اهمیت درج صحیح آدرس مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها درارزشیابی سالانه دانشگاه، شکل صحیح آدرس  مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها در فایل ذیل آمده است لذا انتظار می رود کلیه محققین دانشگاه در بروندادهای خود دقت نظر کامل برای درج صحیح آدرس ها را داشته باشند تا منجر به از دست رفتن امتیاز دانشگاه و اتلاف منابع تحقیقاتی تخصیص یافته نگردد.
افیلیشن (آدرس) صحیح مراکز و دانشکده ها جهت درج در بروندادهای تحقیقاتی