برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 17 مرداد 1398
کد 54

بنام‌‌خدا
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 زمان: 31/05/98

مکان: هتل پارس

زمان

سمینار IBD در شمالغرب ایران

8-45/7

تلاوت آيات كلام ا... مجيد

قاري محترم

30/8 -8    

اپیدمیولوژی بیماریهای التهابی روده در ایران و آذربایجانشرقی

دکتر صومی ( فوق تخصص گوارش)

11-30/8

 
پانل 1: کولیت اولسراتیو (اپیدمیولوژی،تظاهرات بالینی،تشخیص و درمان)
رئیس پانل: دکتر همایون واحدی( فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکترسیما( فوق تخصص گوارش )، دکتر انوشیروانی( فوق تخصص گوارش )، دکتر مسندی( فوق تخصص گوارش) ، دکتر شیر محمدی( فوق تخصص گوارش )، دکتربافنده( فوق تخصص گوارش )، دکتر افتخارالسادات(متخصص پاتولوژی)، دکتر هاشم زاده(فوق تخصص جراحی)، دکترطرزمنی(متخصص رادیولوژی)

30/11-11

استراحت و پذيرائي

 

 

30/14-30/11

 
پانل 2: بیماری کرون (اپیدمیولوژی،تظاهرات بالینی،تشخیص و درمان)
رئیس پانل: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی( فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکترصومی( فوق تخصص گوارش )،دکترفرهوش( فوق تخصص گوارش )، دکتر البرزی( فوق تخصص گوارش ) ،دکتر خوشباطن( فوق تخصص گوارش )، دکتر سپهری( فوق تخصص گوارش )، دکتر افتخارالسادات (متخصص پاتولوژی)،دکتر فخری(متخصص جراحی عمومی )، دکترجواد رشید (متخصص رادیولوژی)