برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398
کد 49

جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

آنزیم درمانی هدفمند بر پایه نانو سیستم در سرطان کولون

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عنوان پایان نامه:  آنزیم درمانی هدفمند بر پایه نانو سیستم در سرطان کولون
دانشجو: مصطفی اکبرزاده خیاوی
اساتید راهنما: دکتر محمد حسین صومی، دکتر یدالله امیدی
اساتید مشاور: دکتر ژاله برار، دکتر اعظم صفری