برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398
کد 49

جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

آنزیم درمانی هدفمند بر پایه نانو سیستم در سرطان کولون

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عنوان پایان نامه:  آنزیم درمانی هدفمند بر پایه نانو سیستم در سرطان کولون
دانشجو: مصطفی اکبرزاده خیاوی
اساتید راهنما: دکتر محمد حسین صومی، دکتر یدالله امیدی
اساتید مشاور: دکتر ژاله برار، دکتر اعظم صفری