برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398
کد 48

جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکترای تخصصی پژوهشی

تمایز سلول های سالم از سرطانی تیمار شده با استفاده از نانوحسگر های الکتروشیمایی یا نوری

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عنوان پایان نامه:  تمایز سلول های سالم از سرطانی تیمار شده با استفاده از نانوحسگر های الکتروشیمایی یا نوری
دانشجو: جعفر سلیمانی
استاد راهنما: دکتر ابولقاسم جویبان


اساتید مشاور: دکتر محمدحسین صومی، دکتر حسن زاده