برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398
کد 41

مطالعه ارزیابی ارتباط مابین سطح بیان Keap1 و متیلاسیون آن و همچنین بررسی همبستگی آنها با معیارهای بالینی و پاتولوژیکی در بیماران مبتلا به سرطان معده

بررسی میزان بیان و متیلاسیون ژن keap1 در نمونه¬های بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده و مقایسه آن با نمونه¬های بیوپسی افراد غیر مبتلا به سرطان معده

Keap1 بعنوان یک مهارکننده سیتوپلاسمی Nrf2 می باشد که در تنظیم بیان ژنهای موثر در آپوپتوز و بقای سلولی ایفای نقش می کند. رویدادهای اپی ژنتیک مانند متیلاسیون نابجای DNA بعنوان یک مکانیسم دخیل در تنظیم بیان ژن Keap1 در سرطان مطرح می باشند. با این وجود اثرات متیلاسیون Keap1 بر روی بیان این ژن در سرطان معده هنوز بررسی نشده است. هدف از این مطالعه بررسی متیلاسیون و بیان ژن Keap1 در سرطان معده و همچنین ارتباط آن با ویژگیهای بالینی پاتولوژیکی بود.