برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش و کبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398
کد 40

ارزیابی ارتباط مابین سطح بیان Nrf2 و P-gp و بررسی همبستگیشان با معیارهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

ارزیابی میزان بیان ژن Nrf2 و سطح پروتئین آن در نمونه¬های بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و مقایسه آن با نمونه¬های بیوپسی افراد غیر مبتلا به سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال (CRC) چهارمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. . نتایج ما نشان می دهد در حالی که بیان Nrf2 در هر دو سطح mRNA   (p=0/0024)و پروتئین  (p=0/0195ABCB1 در هر دو سطح پروتیئن (p=0/0004) و mRNA  (p=0/0098)در نمونه های بیوپسی CRC افزایش داشت (p < 0.01)، میزان بیان Keap1 در این نمونه ها به طور معنی داری پایین بود (p =0/0001). داده های ما نشان می دهد که مهار درمانی مسیر پیام رسانی Nrf2 / ABCB1 می تواند به عنوان یک استراتژی جدید برای بهبود کارایی شیمی درمانی از طریق کاهش بیان P-gp در برابر CRC در نظر گرفته شود.