برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398
کد 40

ارزیابی ارتباط مابین سطح بیان Nrf2 و P-gp و بررسی همبستگیشان با معیارهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

ارزیابی میزان بیان ژن Nrf2 و سطح پروتئین آن در نمونه¬های بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و مقایسه آن با نمونه¬های بیوپسی افراد غیر مبتلا به سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال (CRC) چهارمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. . نتایج ما نشان می دهد در حالی که بیان Nrf2 در هر دو سطح mRNA   (p=0/0024)و پروتئین  (p=0/0195ABCB1 در هر دو سطح پروتیئن (p=0/0004) و mRNA  (p=0/0098)در نمونه های بیوپسی CRC افزایش داشت (p < 0.01)، میزان بیان Keap1 در این نمونه ها به طور معنی داری پایین بود (p =0/0001). داده های ما نشان می دهد که مهار درمانی مسیر پیام رسانی Nrf2 / ABCB1 می تواند به عنوان یک استراتژی جدید برای بهبود کارایی شیمی درمانی از طریق کاهش بیان P-gp در برابر CRC در نظر گرفته شود.