برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی

شورای پژوهشی

 
دکتر رسول استخری  متخصص آسيب شناسی 
دکتر مرتضی جبارپور بنیادی: phD ژنتیک  
دکتر منوچهر خوش باطن: فوق تخصص گوارش و كبد  (CV)
سامانه علم سنجی
Google scholar
دکتر ماندانا رفیعی : فوق تخصص بیماریهای گوارش كودكان سامانه علم سنجی
Google scholar
ایمیل:
mrafeey@yahoo.com
دکتر محمدحسین صومی:فوق تخصص گوارش و کبد  (CV)
سامانه علم سنجی
Google scholar
ایمیل:mhosseinsina@yahoo.com
دکتر ابراهیم فتاحی: متخصص داخلي ،گوارش  
دکتر علی قویدل: متخصص داخلي ،گوارش(CV)  
دکتر کوروش مسندی شیرازی: فوق تخصص گوارش  (CV)
سامانه علم سنجی
Google scholar
دکتر مرتضی قوجازاده: PhD فيزيولوژي (CV)
ایمیل:Ghojazadehm@tbzmed.ac.i
دکتر ابولقاسم جویبان: PhD فارماسيوتيكس  (CV)
سامانه علم سنجی
Google scholar
 
دکتر پروین ذاکری میلانی: PhD فارماسيوتيكس  (CV)
سامانه علم سنجی
Google scholar
ایمیل: pzakeri@tbzmed.ac.ir
دکتر سید یعقوب مودب: فوق تخصص گوار و کبد سامانه علم سنجی
 
دکتر زینب نیک نیاز، متخصص تغذیه و رژیم درمانی (CV)
سامانه علم سنجی
Google scholar
ایمیل: nikniazz@tbzmed.ac.ir