برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز تحقیقات گوارش وکبد Liver and Gastrointestinal Diseases Research Center

فهرست اصلی

آزمایشگاه ژنتيک ملکولی


ریاست آزمایشگاه: دکتر مرتضی جبارپور بنیادی
مسئول آزمایشگاه: دکتر لیلا واحدی
کارشناس آزمایشگاه: سوسن میرنجد گرامیوسایل موجود آزمايشگاه ژنتيک ملکولی


سانتریفوژ ساده        
سانتریفوژ یخچال دار    (دستور العمل استفاده)     


 دستگاه ترمال سایکلر گرادیانت اپندورف     (دستور العمل استفاده) 

 دستگاه ترمال سایکلر Applied Biosystem       (دستور العمل استفاده) 

ترازوی معمولی
تراوزی حساس دیجیتال
PH متر (دستور العمل استفاده) 
فور
 انکوباتور  
هود بیوشیمی
بن ماری جوش       
فریزر 70  
     
فریزر 20        
یخچال معمولی          
 میکروسانتریفوژ     

اتوکلاو
تانک ازت  (دستور العمل استفاده) 
پاور سوپلای  (دستور العمل استفاده)